ห้อง N3

15x27x7.5

-20°c

ขนาดห้อง : 15x27x7.5

อุณหภูมิ : -20°C

ประเภทห้อง : เหมา

จองห้อง - Book