เราช่วยลด CO2 ไปทั้งหมด

frozen cold storage ห้องเย็นเชียงใหม่

320 ตัน

frozen cold storage ห้องเย็นเชียงใหม่

8,000 กิโลเมตร

​บริษัทเชียงใหม่บูรพา ห้องเย็น กรุ๊ปจำกัด

มีแนวคิดในการเป็นส่วนร่วมลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ใช้พลังงานสะอาดและเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อดักจับและกักเก็บก๊าซคาร์บอน โดยบริษัทฯได้ตั้งเป้าภายในปี 2570 บริษัทจะสามารถ ผลิตคาร์บอนเครดิตได้ถึง 5,000 ตัน ปลูกป่า เพิ่มพื้นที่สีเขียวได้มากถึง 200 ไร่ ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัทฯ ได้ค่อยๆปรับเปลี่ยน พลังงานที่ใช้จากไฟฟ้าเพียงทางเดียว หันมาใช้พลังงานสะอาด อย่าง พลังงานแสงอาทิตย์ ชดเชยการใช้ไฟฟ้า ปัจจุบันคาดว่าสามารถทดแทนการปลดปล่อยคาร์บอนได้สูงถึง 400 ตันต่อปี

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด

จันทร์ ถึง อาทิตย์ 08:00-17:00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

© 2023 Chiangmai Burapa Group. All rights reserved.