ห้อง N1

plans

16x32x7.5

temperature

-20°c

ขนาดห้อง : 16x32x7.5

อุณหภูมิ : -20°C

ประเภทห้อง : เหมา

จองห้อง - Book