ห้อง แอร์บลาสต์ 2

plans

7x5x3

temperature

-40°c

ขนาดห้อง : 7x5x3

อุณหภูมิ : -40°c

ประเภทห้อง : เหมา

จองห้อง - Book