ห้อง N4

plans

15x27x7.5

temperature

-20°c

ขนาดห้อง : 15x27x7.5

อุณหภูมิ : -20°C

ประเภทห้อง : เหมา

จองห้อง - Book