ห้อง N2

12x34x7.5

-20°c

ขนาดห้อง : 12x34x7.5

อุณหภูมิ : -20°C

ประเภทห้อง : เหมา

จองห้อง - Book