ห้อง FPS5

plans

15x16x6

temperature

0-5°c

ขนาดห้อง : 15x16x6

อุณหภูมิ : 0-5°c

ประเภทห้อง : เหมา

จองห้อง - Book