ห้อง FPS1

16.5x25x6

0-5°c

ขนาดห้อง : 16.5x25x6

อุณหภูมิ : -0-5°c

ประเภทห้อง : เหมา

จองห้อง - Book