tonguefun_header-08

มาตรฐานของเรา

พ.ศ.2546

ทางบริษัทฯ ประสบความสำเร็จกับการจัดการโรงงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้รับการรับรองเต็มรูปแบบจาก URS ซึ่งมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

พ.ศ.2554

บริษัทเชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ปจำกัดได้รับรองมาตรฐานห้องเย็นห้าดาว จาก กรมการค้าภายใน ประจำปี 2555 ตามประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น ภายใต้ พรบ ควบคุมกิจการคลังสินค้า ไซโลห้องเย็น

พ.ศ.2556

บริษัทเชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ปจำกัดได้รับรองมาตรฐาน GMP การจัดเก็บสินค้าได้รับการรับรองเต็มรูปแบบจากสถาบัน Intercert ซึ่งมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

พ.ศ.2566

บริษัทเชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ปจำกัดได้ปรับการรับรองมาตรฐานจากเวอร์ชั่น GMP เป็น ระบบมาตรฐานแบบ GHP’s ให้มาตรฐานเป็นปัจจุบันและครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับแผน ISO 9000-2008 ให้เป็นปัจจุบัน มีการทบทวนคุณภาพการให้บริการโดยได้รับการรับรองทั้งในส่วนของงานบริการห้องเย็น และการแพ็กกิ้ง โดยได้รับการรับรองจาก บริษัท บูโรเวอร์ริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

ความปลอดภัยของเรา

frozen cold storage ห้องเย็นเชียงใหม่

มีระบบควบคุมความเย็น

ที่รายงานผลแบบเรียลไทม์ ระบบตรวจสอบอุณหภูมิอัตโนมัติ และ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิย้อนหลังได้
frozen cold storage ห้องเย็นเชียงใหม่

มีเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักร

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง
frozen cold storage ห้องเย็นเชียงใหม่

มีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

ระบบตรวจจับความร้อน ทางหนีไฟ อุปกรณ์และถังดับเพลิงที่ใช้งานได้จริง พร้อมทั้งจัดทำแผนซ้อมหนีไฟหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ประจำทุกปี
frozen cold storage ห้องเย็นเชียงใหม่

มีระบบการจัดการสินค้า

หรือ warehouse system management ที่ทำให้ตรวจสอบสินค้าคงคลังของลูกค้า การระบุสถานะ และจำนวนสินค้าที่ฝาก ทำให้สามารถค้นหาสินค้าได้อย่างแม่นยำ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด

จันทร์ ถึง อาทิตย์ 08:00-17:00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

© 2023 Chiangmai Burapa Group. All rights reserved.