มาตรฐานของเรา

พ.ศ.2546

ทางบริษัทฯ ประสบความสำเร็จกับการจัดการโรงงานภายใต้มาตรฐาน ISO 9001:2008 ได้รับการรับรองเต็มรูปแบบจาก URS ซึ่งมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

พ.ศ.2554

บริษัทเชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ปจำกัดได้รับรองมาตรฐานห้องเย็นห้าดาว จาก กรมการค้าภายใน ประจำปี 2555 ตามประกาศกรมการค้าภายใน เรื่อง มาตรฐานคลังสินค้า มาตรฐานไซโล และมาตรฐานห้องเย็น ภายใต้ พรบ ควบคุมกิจการคลังสินค้า ไซโลห้องเย็น

พ.ศ.2556

บริษัทเชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ปจำกัดได้รับรองมาตรฐาน GMP การจัดเก็บสินค้าได้รับการรับรองเต็มรูปแบบจากสถาบัน Intercert ซึ่งมีการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ

พ.ศ.2566

บริษัทเชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ปจำกัดได้ปรับการรับรองมาตรฐานจากเวอร์ชั่น GMP เป็น ระบบมาตรฐานแบบ GHP’s ให้มาตรฐานเป็นปัจจุบันและครอบคลุมความต้องการของลูกค้ามากยิ่งขึ้น รวมทั้งปรับแผน ISO 9000-2008 ให้เป็นปัจจุบัน มีการทบทวนคุณภาพการให้บริการโดยได้รับการรับรองทั้งในส่วนของงานบริการห้องเย็น และการแพ็กกิ้ง โดยได้รับการรับรองจาก บริษัท บูโรเวอร์ริทัส (ประเทศไทย) จำกัด

ความปลอดภัยของเรา

LINE_ALBUM_frozen cold storage ห้องเย็น_230614_43

มีระบบควบคุมความเย็น

ที่รายงานผลแบบเรียลไทม์ ระบบตรวจสอบอุณหภูมิอัตโนมัติ และ สามารถตรวจสอบอุณหภูมิย้อนหลังได้
LINE_ALBUM_frozen cold storage ห้องเย็น_230614_45

มีเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องจักร

ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร และอุณหภูมิตลอด 24 ชั่วโมง

มีระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย

ระบบตรวจจับความร้อน ทางหนีไฟ อุปกรณ์และถังดับเพลิงที่ใช้งานได้จริง พร้อมทั้งจัดทำแผนซ้อมหนีไฟหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ประจำทุกปี
LINE_ALBUM_frozen cold storage ห้องเย็น_230614_15

มีระบบการจัดการสินค้า

หรือ warehouse system management ที่ทำให้ตรวจสอบสินค้าคงคลังของลูกค้า การระบุสถานะ และจำนวนสินค้าที่ฝาก ทำให้สามารถค้นหาสินค้าได้อย่างแม่นยำ

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด

จันทร์ ถึง อาทิตย์ 08:00-17:00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

© 2023 Chiangmai Burapa Group. All rights reserved.