tonguefun_header-03

ด้วยประสบการณ์ในด้านการบริการห้องเย็น สินค้าเกษตรมายาวนานกว่า 30ปี ปัจจุบันบริษัทขยายพื้นที่ให้บริการด้านห้องเย็น กว่า สองหมื่นตารางเมตร เพื่อบริการทั้งกลุ่มลูกค้า แช่เย็น แช่แข็ง และลูกค้าที่ต้องการนำสินค้ามาฟรีสแข็ง ความจุให้บริการทั้งหมดอยู่ที่ หนึ่งหมื่นสองพันตันสินค้า โดยมีห้องเย็นให้บริการทั้งหมด จำนวน 40 ห้อง ซึ่งมีความจุต่อห้องที่แตกต่างกัน รองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย โดยพื้นที่ห้องเล็กที่สุดอยู่ที่ 168 ลูกบาศก์เมตรและพื้นที่ห้องเย็นที่ใหญ่ที่สุดอยู่ที่ 3800ลูกบาศก์เมตร ให้บริการควบคุมอุณหภูมิตั้งแต่ ลบ 20 องศาเซลเซียส ถึง บวก 20 องศาเซลเซียส

นอกจากนี้ ทางบริษัทฯยังมีบริการให้เช่าอุปกรณ์โรงงาน Material Handling อาธิเช่น สายพานลำเลียง พาเลท ตะกร้า

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด

จันทร์ ถึง อาทิตย์ 08:00-17:00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

© 2023 Chiangmai Burapa Group. All rights reserved.