tonguefun_header-07

ขนาดของ ห้องเย็น ของเรา

ชื่อห้อง ขนาด อุณหภูมิ ประเภทห้อง จอง
WD
12x14x6
-20°c
รวม
FPS1
16.5x25x6
0-5°c
เหมา
FPS2
16.5x25x6
0-5°c
เหมา
FPS3
15x16x6
0-5°c
เหมา
FPS4
15x16x6
0-5°c
เหมา
FPS5
15x16x6
0-5°c
เหมา
แอร์บลาสต์ 1
7x5x3
-40°c
เหมา
แอร์บลาสต์ 2
7x5x3
-40°c
เหมา
N1
16x32x7.5
-20°c
เหมา
N2
12x34x7.5
-20°c
เหมา
N3
15x27x7.5
-20°c
เหมา
N4
15x27x7.5
-20°c
เหมา
ห้องรีแพ็ค1
15x15x5
20°c
เหมา
ห้องรีแพ็ค2
5x6x4
20°c
เหมา

เกี่ยวกับเรา

บริษัท เชียงใหม่บูรพาห้องเย็นกรุ๊ป จำกัด

จันทร์ ถึง อาทิตย์ 08:00-17:00น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

© 2023 Chiangmai Burapa Group. All rights reserved.